Frågor och svar

Frågor och svar - Pellego

Filtrera resultaten genom att ange en sökfras.
Varför ser jag ingen position i Followit GEO?

Sändaren kan befinna sig utanför mobiltäckning. Om enheten har tagit en position lagras den och skickas sedan ifatt så fort det finns täckning.

Sändaren kan behöva startas om. Kontrollera att att sändaren är fulladdad. Sätt på den medföljande magneten och låt magneten sitta på i några minuter. Starta sedan sändaren utomhus (med fri sikt mot himlen) genom att ta bort magneten. Kontrollera att du får en position i Followit GEO. Detta tar normalt 3-5 minuter.

Vad bör jag tänka på inför varje säsong?

Se till att ladda enheten och gör en omstart av enheten utomhus.

Detta gör du genom att sätta på magneten under laddning och sedan tar bort magneten utomhus.

Kontrollera att du får en position i Followit GEO innan du sätter enheten på djuret.

Vad betyder de olika färgerna på lysdioden?

Röd: Batteriet laddar.

Gul: Regelbunden puls = UHF radio påslagen.
Dubbelpuls = Lågt batterivärde.
Trippelpuls = Kommunikationsproblem, kontakta support (0581-171 90 alternativt wildlifesupport@followit.se)

Blå: Sändaren kommunicerar med GSM-nätet.

Grön: Positionering med GPS

Hur laddar jag enheten?
Laddning via laddplatta

Laddning via QI-laddpuck

Om enheten inte tar laddning
Varför blinkar lysdioden rött när jag lägger enheten på laddplattan?

Enheten är helt urladdad och kan behöva ligga på laddplattan ett tag innan den börjar ta laddning. För snabbare laddning, sätt tillbaka magneten innan laddning och lägg enheten innanför ramen så att sidan med lysdioden är uppåt. Serienumret skall placeras åt samma håll som sladden. Kontrollera att lysdioden börjar lysa inom 5-10 sekunder. Sker inte detta, prova att vända enheten 90 grader på laddplattan. Gör om detta moment tills lysdioden börjar lysa rött. Det tar ca 6 timmar att ladda sändaren. Lysdioden lyser rött tills laddningen är klar.

Hur lång tid tar det att ladda enheten?

Det tar ca 6 timmar att ladda sändaren. Lysdioden lyser rött tills laddningen är klar. För snabbare laddning, sätt tillbaka magneten innan laddning och lägg enheten innanför ramen så att sidan med lysdioden är uppåt. Serienumret skall placeras åt samma håll som sladden. Kontrollera att lysdioden börjar lysa inom 5-10 sekunder. Sker inte detta, prova att vända enheten 90 grader på laddplattan. Gör om detta moment tills lysdioden börjar lysa rött.

Hur ska enheten sitta på djuret?

När sändaren fästs på djuret, se till att placera sändaren så högt upp som möjligt med Followit-logotypen uppåt.

Varför ändrar inte sändaren positioneringsschema när jag skickat en ändring?

Schemaändringar träder i kraft vid nästa tillfälle sändaren skickar positioner till servern. Om schemat t ex är inställt på 1 gång/dygn kl 14.00 så kommer positioneringsschemat ändras kl 14.00, under förutsättning att det finns GSM/GPRS täckning.

Hur loggar jag in via min Smartphone / Surfplatta?

Använd denna länk: http://m.followit.se

Vad betyder radiofunktionen under sändarinställningar?

Radiofunktionen innebär att man kan pejla på radiosignalen från sändaren med en Contact Pro RX mottagare (extra tillbehör om man inte har GSM/GPRS täckning). Om man inte ska använda sig av denna funktion ska den vara avstängd i och med det ger ökad batterikonsumtion.

Ibland avviker en kartposition från verkligheten, vad beror detta på?

Berg, byggnader eller tät vegetation kan påverka kommunikationen med GPS-satelliterna. Om djuret ligger ned så att enheten skyms kan detta också påverka GPS-mottagningen. Detta kan resultera i att en position "studsar" och avviker mot verkligheten. En möjlig åtgärd kan vara att ställa in ett tätare positioneringsintervall för att på så sätt få en snabbare uppdatering.

Sedan 7 april 2019 har min enhet slutat fungera, vad beror det på?

Detta kan bero på att du har en äldre enhet som är påverkad av överslag i veckonumrering hos GPS-systemet. Detta är en teknisk begränsning i GPS-systemet som potentiellt påverkar alla GPS-enheter oavsett tillverkare. För att få reda på om din enhet är påverkad, kontakta oss för mer information på wildlifesupport@followit.se.

Mer information om GPS veckonummeröverslag finns här:

Hur gör jag för att se min egen position i mobilversionen?

För att visa din egen plats på kartan måste flera förutsättningar uppfyllas. Beroende på telefontillverkare och version av operativsystem kan de specifika inställningarna se olika ut, men generellt gäller följande:

  • Platsåtkomst måste vara aktiverat i telefonens inställningar.
  • Platsåtkomst måste även vara aktiverat för appen / webbläsaren som används. Detta kan vara exempelvis Firefox, Chrome, Samsung Internet, Safari, etc.
  • Om du fått upp frågan i webbläsaren om platsåtkomst tillåts men nekat denna förfrågan kan du behöva rensa appen / webbläsarens webbplatsinställningar för den specifika webbplatsen för att kunna acceptera denna förfrågan igen.
Vilka klockslag är de förinställda klockslagen inställda på?
IntervallTid i GMT
1 gång / dygn05:00
2 ggr / dygn (var 12:e timme)05:00, 17:00 (leveransschema)
6 ggr / dygn (var 4:e timme)00:00, 04:00, 08:00, 12:00, 16:00, 20:00
12 ggr / dygn (varannan timme)00:00, 02:00, 04:00, 06:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00
24 ggr / dygn (varje timme)00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
48 ggr / dygn (var 30:e minut)00:00, 00:30, 01:00, 01:30, ..., 23:30
96 ggr / dygn (var 15:e minut)00:00, 00:15, 00:30, 00:45, ..., 23:45

Du kan konvertera alla tider från GMT till lokal svensk tid genom att lägga till en timme (eller två under sommartid).

Exempel:
05:00 GMT = 06:00 (vintertid) 07:00 (sommartid)
17:00 GMT = 18:00 (vintertid) 19:00 (sommartid)

Varför anger man schemaändringen i GMT i Followit GEO?

Plattformen Followit GEO används av alla våra kunder (både nationella och internationella) och GMT underlättar internationell kommunikation. Genom att använda en gemensam referenstid kan man enkelt koordinera scheman och undvika missförstånd orsakade av tidszonsskillnader.

Detta gör det möjligt för användare att övervaka objekt oavsett var de befinner sig i världen och enkelt jämföra positioner och rörelser med hänsyn till tidszonsskillnader.

Denna webbplats använder cookies. Genom att använda denna webbplats accepterar du användandet av cookies.